برطرف شدن سوزش و خارش چشم

1398/4/30
برطرف شدن سوزش و خارش چشم

برطرف شدن سوزش و خارش چشم

بعد از درمانهای بی شمار و عدم نتیجه

 


درمان قند خون و سنگ کلیه بطور کامل

1398/2/7
درمان قند خون و سنگ کلیه بطور کامل

درمان قند خون  380و سنگ کلیه به قطر های 16 میل و12و10و8و6و5 بطور کامل


برطرف شدن سنگ کلیه وبند آمدن خونریزی کلیه

1398/1/29
برطرف شدن سنگ کلیه  وبند آمدن خونریزی کلیه

برطرف شدن چند سنگ کلیه وبند آمدن خونریزی کلیه

با مصرف 3 لیوان آب قلیایی ولرم


بهبود کامل بیماری پوستی بعد از 4 سال درمان

1398/1/18
بهبود کامل  بیماری پوستی بعد از 4 سال درمان

بهبود کامل بیماری پوستی بعد از 4 سال درمان


درمان قطعی سنگ کلیه

1397/12/26
درمان قطعی سنگ کلیه

درمان قطعی سنگ کلیه 


بهبود سرطان خون

1397/12/11
بهبود سرطان خون

بهیود سرطان خون به مدت 10 روز


دفع سریع 6 سنگ کلیه در 5 روز

1397/11/2
دفع سریع 6 سنگ کلیه در 5 روز

دفع سریع 6 سنگ کلیه در 5 روز


تعجب پزشک معالج از روند درمان بیمار مبتلا به کانسر مغز استخوان ..چربی زیاد شکمی و......

1397/11/2
تعجب پزشک معالج از روند درمان بیمار مبتلا به کانسر مغز استخوان ..چربی زیاد شکمی و......

تعجب پزشک معالج از روند درمان بیمار

....مبتلا به کانسر مغز استخوان ..چربی زیاد شکمی و


برطرف شدن مشکلات کبد .فشارخون .

1397/7/14
برطرف شدن مشکلات کبد .فشارخون .

. برطرف شدن مشکلات کبد . دیابت .فشارخون .


اعلام رضایت اب قلیایی و اب اسیدی

1397/7/14
اعلام رضایت اب قلیایی و اب اسیدی

اعلام رضایت از آب قلیایی و آب اسیدی